Dnia 17 sierpnia 1983 roku z Placu Katedralnego w Tarnowie na I Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę wyruszyła grupa pw. św.Świerada gromadząca wiernych ziemi gorlickiej bieckiej i grybowskiej. Pod kierunkiem księdza przewodnika Józefa Piecha pielgrzymowało około 350 pątników.
Grupa otrzymała numer 6 / wówczas obowiązywała zasada , iż grupy z danej miejscowości - o ile było ich kilka - miały ten sam numer, a różniły się od siebie osobami patronów
i barwami. Tak więc grupa otrzymała numer 6 - przybrała za patrona świętego Świerada
i barwy biało-czerwone.
Pierwsze pielgrzymki odbywały się w okresie wzmożonego ucisku PRL-owskiej władzy i dlatego cała sfera organizacyjno-aprowizacyjna była niezwykle ograniczana. Dość powiedzieć, że na przykład państwowe piekarnie / a takich było wówczas większość / miały na ogół zabronione sprzedawanie chleba dla pielgrzymki. Podobnie było z wypożyczeniem samochodów-cystern na herbatę.
PKS-owskie autokary nie mogły przywieźć pielgrzymów z Jasnej Góry, a prywatnych przewoźników wtedy niemal nie było. Organizatorzy we własnym zakresie musieli zorganizować na przykład pocztę, sami wydrukować kartki pocztowe ( były to po prostu zwykłe biało-czarne zdjęcia ) i znaczki. Nie można było wówczas marzyć o pielgrzymkowej sanitarce wypożyczonej ze szpitala. Na szczęście zapał organizatorów i ich tytaniczna praca powodowały, że czasem wprawdzie nieoficjalnie - ale za to zawsze z ogromną sympatią i wrażliwością - pielgrzymce pomagali wszyscy ludzie dobrej woli.
Od samego początku pątnikom towarzyszyło hasło : " Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu i Ojczyźnie".
Grupa św. Świerada rozrastała się tak, szybko, że już po dwóch latach ograniczono obszar "rekrutacji" chętnych do pielgrzymowania najpierw o Grybów, następnie o Bobową i Stróże ( te miejscowości utworzyły odrębną grupę) , tak, że obecnie grupa gromadzi osoby z bliższych okolic Gorlic i Biecza.
W drugiej połowie lat 80-tych nastąpił szczyt ilości pielgrzymów w grupie Świerada , jak i zresztą w całej pielgrzymce. W tych latach grupa liczyła nawet do 750-800 ludzi.
Wtedy też przewodnikiem grupy został ksiądz Andrzej Rams , a z uwagi na olbrzymią liczbę pielgrzymów zreorganizowano całość pielgrzymki - dzieląc ją na części A i B. W takim układzie grupa św. Świerada otrzymała numer 14 i była pierwszą grupą części B.
Na początku lat 90-tych przewodnikiem grupy został ksiądz Stanisław Szwanenfeld. Kiedy na mocy nowego podziału diecezji w Polsce okolice Gorlic znalazły się w dwóch diecezjach - tj. nowej rzeszowskiej (np. samo miasto Gorlice) i dotychczasowej tarnowskiej
( południowo-zachodnia i północna część powiatu) grupa św.Świerada stała się symbolem jedności Kościoła i znakiem łączenia się ludzi w miłości do Boga i Jego Matki Maryi.
Następnym przewodnikiem grupy został ksiądz Jerzy Gondek.
W latach dziewięćdziesiątych znacznie zmieniły sie warunki pielgrzymowania.
Zawsze jednak wszystkich podążających na pielgrzymim szlaku niezmienne prowadzi chęć powierzenia swojego życia wraz i jego wszystkimi aspektami Bogu za pośrednictwem Najlepszej Matki.
Od 2004 roku z uwagi na obowiązki budowniczego kościoła w Gorlicach-Zawodziu z kierowania grupą zrezygnował ksiądz Jerzy Gondek, a grupę św.Świerada prowadził ksiądz Sławomir Krzyżanowski
z parafi Ropa. W roku 2006 nastąpiła kolejna zmiana przewodnika
i nowym opiekunem grupy został ks. Jan Gwóźdź, który prowadził grupę
przez kolejne dwa lata, aż został powołany na proboszcza do parafii Obidza. W roku 2009 nowym przewodnikiem został ks. Mateusz Gondek, który prowadził grupę przez kolejne dwa lata. W roku 2012 obowiązki przewodnika objął ks Krzysztof Mirek z parafii Szymbark, który prowadził grupę przez kolejne dwa lata. W roku 2014 funkcję przewodnika objął ks. Krzysztof Migacz.

cdn...

opr.Wacław Zięba, K.Piecuch