Jeśli miłość największa w prostocie,
a pragnienie najprostsze w tęsknocie.
więc nie dziw, że pragnął Bóg,
aby najprostsi Go przyjęli,
ci, którzy duszę mają z bieli,
a dla miłości swej nie znają słów.
(„Pieśń o słońcu niewyczerpanym”, Karol Wojtyła)


Drodzy Pielgrzymi!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam...
abyście tak jak Maryja otworzyli swe wnętrza na przyjęcie Bożego Słowa i codziennie, pełni mocy Ducha Świętego byli gotowi odpowiedzieć TAK na Boże wezwanie, abyście tak jak Józef w cichości serca, prostocie i pokorze przyjmowali Jezusa do swego życia, abyście tak jak pasterze zawsze chętnie i ochoczo spieszyli złożyć pokłon 
Bogu i dostrzegali Go nawet w najmniejszych i bezbronnych, abyście tak jak Trzej Królowie nie ustawali w wędrówce ku obranemu celowi, mimo że czasami wydaje się on odległy, niedostępny i czasochłonny, abyście tak jak Aniołowie obwieszczali światu Dobrą Nowinę o narodzinach Zbawcy i wszędzie głosili Jego chwałę.
Niech Boży pokój, radość i miłość towarzyszą Wam każdego dnia i pomagają w budowaniu silnej wspólnoty uczniów Chrystusa. Błogosławionych Świąt!
ks. Krzysztof Migacz Przewodnik Gr. 14