Wesołych Świąt Wielkanocnych, pokoju ducha,
wiary w Boga i w Ludzi. Umiejętności dostrzegania
piękna tego świata i oczywiście wiary w Siebie
i swoje możliwości dla wszystkich pielgrzymów
i ich rodzin z grupy 14 przesyła
 
ks. przewodnik
Krzysztof Migacz