Jeśli miłość największa w prostocie,
a pragnienie najprostsze w tęsknocie.
więc nie dziw, że pragnął Bóg,
aby najprostsi Go przyjęli,
ci, którzy duszę mają z bieli,
a dla miłości swej nie znają słów.
(„Pieśń o słońcu niewyczerpanym”, Karol Wojtyła)


Drodzy Pielgrzymi!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam...
abyście tak jak Maryja otworzyli swe wnętrza na przyjęcie Bożego Słowa i codziennie, pełni mocy Ducha Świętego byli gotowi odpowiedzieć TAK na Boże wezwanie, abyście tak jak Józef w cichości serca, prostocie i pokorze przyjmowali Jezusa do swego życia, abyście tak jak pasterze zawsze chętnie i ochoczo spieszyli złożyć pokłon 
Bogu i dostrzegali Go nawet w najmniejszych i bezbronnych, abyście tak jak Trzej Królowie nie ustawali w wędrówce ku obranemu celowi, mimo że czasami wydaje się on odległy, niedostępny i czasochłonny, abyście tak jak Aniołowie obwieszczali światu Dobrą Nowinę o narodzinach Zbawcy i wszędzie głosili Jego chwałę.
Niech Boży pokój, radość i miłość towarzyszą Wam każdego dnia i pomagają w budowaniu silnej wspólnoty uczniów Chrystusa. Błogosławionych Świąt!
ks. Krzysztof Migacz Przewodnik Gr. 14

 

Zdjęcia ze spotkania.

 

Album-zdjęcia

 

Mszą Świętą odprawioną na Wałach Jasnogórskich w niedziele 25 sierpnia zakończyliśmy XXXVII PPT. Jak podsumować te wyjątkowe dni spędzone w drodze?

Pieszym pielgrzymkom zawsze towarzyszy specyficzny klimat, zupełnie różny od tego, jaki mamy na co dzień w domu, szkole czy miejscu pracy. Z całą odpowiedzialnością mogę również stwierdzić, że na pielgrzymce czas płynie inaczej. Dni nie odlicza się standardowo, czyli poniedziałek, wtorek... ale dzień pierwszy, drugi i po kolei, aż do dnia dziewiątego, w którym docieramy na Jasną Górę. Punktem centralnym każdego dnia jest oczywiście spotkanie z Jezusem na Eucharystii. W tym roku homilie do zgromadzonych głosił ksiądz biskup Stanisław Salaterski.

Czego uczyliśmy się podczas tych rekolekcji? Parafia to nasze wspólne dobro, miejsce gdzie się rozwijamy i wzrastamy w wierze. Od każdego z nas zależy jak ta wspólnota będzie wyglądała. By jednak spełniała ona należycie swe zadanie, trzeba się wsłuchać w Boży Głos i rozpoznawać Jego wolę względem nas. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami, a potem narzekać, że we wspólnocie nie ma dla nas odpowiedniego miejsca. Musimy być gorliwi i robić co w naszej mocy, ale równocześnie otwierać serca na Boże natchnienia. Potrzeba naszej współpracy z Duchem Świętym, duszpasterzami oraz innymi parafianami, by nie zmarnować danego nam dobra. Zamiast krytykować, lepiej działać i budować.

W drodze był czas na wszystko - na modlitwę osobistą i wspólnotową, na wsłuchiwanie się w Boże Słowo w chwili ciszy, na śpiew i zabawę. Również postoje bywały różne, jedne spędzone na spaniu na karimacie, inne na grze w siatkówkę.

Niektórzy mówią, że to absurd, aby iść i trudzić się tyle dni tylko po to, żeby szybko przejść przez Kaplice Cudownego Obrazu, nie mogąc nawet przyklęknąć przed obliczem Matki Bożej, bo kolejne grupy czekają na swoją kolej. Dla pielgrzyma dotarcie do celu jest ważne, bo w końcu to on wskazuje kierunek obranej drogi i stanowi jej uwieńczenie. Czasami ważniejsza jest jednak sama wędrówka, niesione intencje, przezwyciężanie swych słabości, ponoszenie trudu i ofiar - to wszystko nas kształtuje i buduje, sprawia, że się rozwijamy i chcemy kreować naszą codzienność z Bogiem, stawiając Go na pierwszym miejscu.

Trasa i plan pielgrzymki co roku są podobne, jednak każda z nich jest inna, wyjątkową i niepowtarzalna dzięki ludziom, którzy ją tworzą. Bez sióstr i braci wędrówka byłaby trudniejsza. Bez pomocnych dłoni innych czy też otrzymanej butelki wody być może nie dodaliśmy do celu.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli wam w tegorocznej wędrówce. Szczególne słowa "Bóg zapłać" kierujemy w stronę służb, które dbały o nasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz wszystkie kwestie organizacyjne, a także do gospodarzy przyjmujących nas pod swój dach. Dziękujemy kapłanom, za duchowe kierownictwo po ścieżkach wiary. Dziękujemy także ludziom, którzy w drodze dzielili się tym, co mieli. Niech Bóg wynagrodzi wam okazane dobro.

To, czego doświadczyliśmy, nie powinno odejść w zapomnienie. Aby przypomnieć sobie nauki i głoszone słowa, a także spotkać się ponownie, zapraszamy na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 22 września w Szymbarku. Rozpoczniemy je Mszą Świętą o godz. 14:00, po czym spędzimy czas na wspominaniu tych wspaniałych dni, które powoli przechodzą do historii. Niech nasza liczna obecność będzie potwierdzeniem chrystusowej wspólnoty, którą utworzyliśmy w drodze na Jasna Górę.

Spotkanie podsumowujące odbędzie się 22 września w Szymbarku.

Rozpoczniemy je Mszą Świętą o godz. 14:00.

Serdecznie zapraszamy pielgrzymów i sympatyków naszej grupy pielgrzymkowej.

 

 

 

 W poniższych linkach znajdują się zdjęcia z tegorocznej trasy.

W pierwszym albumie w większości znajdują się zdjęcia zrobione w większości smartfonem.

W drugim albumie znajdują się już wszystkie zdjęcia zrobione na trasie.

Album

Album2 (całość)

 

Wyjście z Tarnowa

(nasza grupa 14:40)

Sanktuarium w Zabawie z lotu ptaka

 

Film z wejścia pielgrzymki

(nasza grupa od 40 minuty)

 

Msza Św. na Jasnej Górze

 

 

Audio z wejścia grupy 14 (mp3)

 

Krzysiek