Pielgrzymka się rozpoczęła, więc zdjęć też  nie mogło zabraknąć ;-)

 Fotoreportaż

 

Niestety, nie udało nam się w tym roku dotrzeć na Jasną Górę z przyczyn niezależnych.

Nie odbyło się również ostatnie przewidziane spotkAnie w Kwiatonowicach.

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja do przyszłego roku się unormuje

i kolejna XXXIX PPT a wraz z nią grupa 14 Św.Świerada ruszy do tronu Jasnogórskiej Pani.

 

Ponieważ na różnych portalach pojawiają się dziwne i niezgodne z prawdą informacje

o sytuacji epidemiologicznej w naszej grupie, pozwalam sobie przytoczyć oświadczenie

dyrektora pielgrzymki (które znajduje się również na głównej stronie pielgrzymkowej).

 

 

W związku z manipulowaniem informacjami przekazanymi przez rzecznika Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej

i bezkarnym przekazywaniem kłamstw przez inne media informuję, że Pielgrzymka Tarnowska wczoraj

powróciła z Częstochowy i u nikogo nie stwierdzono zakażenia koronawirusem.

Prawdą jest, że jedna osoba z grupy 14 jest zakażona – ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Jest to pielęgniarka z okolic Szymbarku, która wraz z córką była w czwartym dniu na pielgrzymce,

czuła się dobrze i nie miała żadnych oznak zakażenia. Po powrocie do domu córka, która nie brała

udziału w pielgrzymce, źle się poczuła, dlatego matka postanowiła wykonać dobrowolny test

u drugiej córki oraz u siebie. Okazało się, że córka jest zdrowa, ale matka ma wynik pozytywny.

Decyzją sanepidu, któremu przekazano listy uczestników tej grupy, osoby z autobusu, którym wracała

pielęgniarka (50 osób) zostały skierowane na kwarantannę. Pozostali pielgrzymi z grupy 14 nie

są objęci kwarantanną, ale też z racji odpowiedzialności i solidarności z pozostałymi nie

pojechali w dniu dziewiątym do Częstochowy, aby nie stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia.

Reprezentowała ich w zastępstwie delegacja duchowych pielgrzymów.

Dziękując wszystkim za zainteresowanie się Pieszą Pielgrzymką Tarnowską, prosimy o sprostowanie fałszywych informacji.

Informujemy, że o rozwoju wydarzeń i decyzjach sanepidu będziemy informować zainteresowanych.

Serdecznie pozdrawiam,

Ks. Zbigniew Szostak – Dyrektor PPT

 

 

"Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi, 

I wzmacniasz już na zawsze

Siebie dając nam Panie."

 

Drodzy Pielgrzymi! 

 

Tegoroczny okres Wielkiej Nocy jest niewątpliwie inny niż dotychczasowe. Z wieloma bliskimi nie będziemy mogli się zobaczyć osobiście. Pozostanie nam jedynie rozmawia telefoniczna lub spotkanie przed ekranem komputera. Może jest to okazja, by pewne sprawy poukładać, przewartościować, stwierdzić co jest w życiu ważne, za kim i za czym naprawdę tęsknimy…

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosą nadzieję, której tak bardzo potrzeba dziś nam wszystkim. Pamiętajmy, że nawet po trzech dniach mroku przychodzi upragniony poranek zmartwychwstania. Niech ten czas wzmocni nasze pragnienie głębokiego i prawdziwego zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym. Niech radość i pokój zajmą w Waszych sercach miejsce, które dotychczas pełne było smutku i obaw. Każdy kolejny dzień pokonujcie z Dobrą Nowina na ustach, śmiało krocząc przez życie z Panem. 

 

Jezus zwyciężył! 

Jezusa zmartwychwstał! 

Jezus żyje! 

 

ks. Krzysztof Migacz

Przewodnik Gr. 14

Zdjęcia ze spotkania.

 

Album-zdjęcia

 

Jeśli miłość największa w prostocie,
a pragnienie najprostsze w tęsknocie.
więc nie dziw, że pragnął Bóg,
aby najprostsi Go przyjęli,
ci, którzy duszę mają z bieli,
a dla miłości swej nie znają słów.
(„Pieśń o słońcu niewyczerpanym”, Karol Wojtyła)


Drodzy Pielgrzymi!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam...
abyście tak jak Maryja otworzyli swe wnętrza na przyjęcie Bożego Słowa i codziennie, pełni mocy Ducha Świętego byli gotowi odpowiedzieć TAK na Boże wezwanie, abyście tak jak Józef w cichości serca, prostocie i pokorze przyjmowali Jezusa do swego życia, abyście tak jak pasterze zawsze chętnie i ochoczo spieszyli złożyć pokłon 
Bogu i dostrzegali Go nawet w najmniejszych i bezbronnych, abyście tak jak Trzej Królowie nie ustawali w wędrówce ku obranemu celowi, mimo że czasami wydaje się on odległy, niedostępny i czasochłonny, abyście tak jak Aniołowie obwieszczali światu Dobrą Nowinę o narodzinach Zbawcy i wszędzie głosili Jego chwałę.
Niech Boży pokój, radość i miłość towarzyszą Wam każdego dnia i pomagają w budowaniu silnej wspólnoty uczniów Chrystusa. Błogosławionych Świąt!
ks. Krzysztof Migacz Przewodnik Gr. 14

 

Spotkanie podsumowujące odbędzie się 22 września w Szymbarku.

Rozpoczniemy je Mszą Świętą o godz. 14:00.

Serdecznie zapraszamy pielgrzymów i sympatyków naszej grupy pielgrzymkowej.